Isten hozott a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola oldalán


Iskolánk elérhetősége

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

4266 Fülöp Kossuth utca 30

+36-30/254-4972

nerifulopialt@gmail.com

Fenntartónk elérhetősége

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen Varga utca 4

+36-52/431631

hivatal@dnyem.hu"Olvass sokat a szentek életéről, hogy biztatást és jótanácsot meríts belőle"

                                                                                                     Néri Szent Fülöp


Intézményvezetői köszöntő!

Kedves Látogató!

​ Popovics Ferencné

intézményvezető

Szeretettel köszöntöm a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola megújult honlapján!

 Olyan információkat találhat itt, amelyek segítik a tájékozódásban, az intézményünkben folyó munka és aktuális programjaink megismerésében. Egyházi iskolaként hiszünk a nevelés lehetőségében, a keresztényi értékekben.

Valljuk: az eredményes pedagógiai munka feltétele, hogy az oktató-nevelő munka minden résztvevője a saját területén becsülettel tegye a dolgát. Diákjaink hozzáállása az oktató-nevelő munkához éppoly fontos, mint a pedagógusoké és a szülőké.

Arra törekszünk, hogy iskolánk biztonságot nyújtson, egyre inkább fejlődjön tanulóink együttműködési készsége és jó alapokat kapjanak a továbbtanuláshoz.


Honlapunk minden kedves olvasójának jó böngészést kívánok!
Szakköri kihívás! Elmélkedj! Cselekedj jól! "Amilyen a hit, olyan a reménység. Amilyen a készület, olyan az ünnep."Szeretettel várok mindenkit!" Legyetek jók......, mert tudtok!"
Köszönjük szépen Fülöp Község Önkormányzat dolgozóinak és Hutóczki Péter Polgármester úrnak a kedves nőnapi köszöntést és a szép virágokat!Nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával, hanem hogy íveljen."Értékek és kérdések a katolikus oktatási rendszerben című konferencia Budapesten magasabb vezető kollégákkal.


Ma Gyertyaszentelő Boldogasszony napja van. Az alábbi kis videó jobban megismerteti velünk Simeont és Annát, akikkel a kicsi Jézus a templomban találkozott. A videót itt nézhetjük meg: videó


Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe...Félúton vagyunk Karácsony és Húsvét között. A gyertya ezt jól kifejezi. Benne van Karácsony csillogása, de benne van Húsvét önfeláldozása is.Csak önmagunkat emésztve tudunk világítani. És úgy tudjuk mutatni a krisztusi utat az embereknek, ha apránként feláldozzuk magunkat a másik üdvösségének oltárán, Krisztus módjára. Ezt nagyon könnyű kimondani, de nagyon nehéz megcselekedni. Nekem is, meg másoknak is. A világítás akkor ér valamit, ha utat mutat, s nem összevissza villózik, hanem egyfelé mutat, természetfeletti irányba. Ha nem áldoznánk fel önmagunkat, akkor semmi nem jelezné azt, hogy ez a világ csak átmeneti, és erre alapozva, mégis helyette jön egy megdicsőült világ, ahol már nem lesz kérdés, Krisztus kicsoda, és mi az, hogy megváltás.(Sánta János atya)


Holnap - Gyertyaszentelő Boldogasszony napján - saját díszítésű gyertyákat fogunk megszenteltetni. A kisebbeket az osztályok kapják majd, a nagyokat ajándékba adjuk.


A Diáksport napon elvégzett 2022 m-es futás verseny kapcsán a felsős diákok 40 kg-os box zsákot nyertek iskolánk számára, melyet a mai napon a 8. osztályos diákok avattak fel.Tóthné Zágon Mónikatestnevelő tanárMa - az új év első tanítási napján - megemlékeztünk a 2022. 12. 31-én elhunyt XVI. Benedek emeritus pápáról. Ferencz Viktor hitoktatónk ppt-t készített a pápa életútjáról, melyet bemutatott a diákoknak. A bemutató végén közösen imádkoztunk Benedek pápáért.


"Christus Mansionem Benedicat!", azaz: Krisztus Áldja meg e Hajlékot!


Vízkereszt ünnepe... ,,(A napkeleti bölcsek)Azért jöttek, hogy ennek a Királynak a szolgálatába álljanak, királyságukat az övéhez igazítsák. Ez volt hódolatuk, imádásuk értelme. Ehhez tartoztak ajándékaik is - arany, tömjén, mirha -, adományaik az isteninek elismert Királynak. Az imádásnak van tartalma, és adomány is tartozik hozzá. Ezek a keleti férfiak tökéletesen helyes nyomon jártak, amikor e Gyermeket imádva mint királyukat akarták elismerni, s szolgálatába kívánták állítani saját hatalmukat és lehetőségeiket. Szolgálata és követése által az igazságosság, a jóság ügyét akarták szolgálni a világban. És ebben igazuk volt. Ám most megtanulják, hogy ez nem egyszerűen parancsok által és trónusokról történhet. Most megtanulják, hogy önmagukat kell odaadniuk - nem kisebb ajándékot vár ez a Király. Most megtanulják, hogy életükben annak a cselekvésmódnak kell uralkodnia, amellyel Isten gyakorolja a hatalmat és amilyen maga Isten: az igazság, a jog, a jóság, a megbocsátás, az irgalmasság embereivé kell válniuk. Többé nem fogják megkérdezni: mi hasznom van ebből, hanem ezt kell kérdezniük: mivel szolgálom én Isten jelenlétét a világban. Meg kell tanulniuk elveszíteni és éppen ezáltal megtalálni önmagukat. Amikor eltávoznak Betlehemből, az igaz Király nyomában kell maradniuk, Jézus követésében."(XVI. Benedek pápa)


Egy lépést kívánok Neked. Egy igazit. Ami nem csak az óévből visz át az újba. Mert ennél több kell. A hit Istenben és egymásban, több türelem, emberség, szeretet, melyekkel a mindennapi nehézségek is elviselhetőbbek. Nem elég évet váltani. Életet is kell. Ne csak az új évbe lépj most át. Hanem az új életbe. Az igaziba. A tiédbe!Boldog Új Esztendőt kívánok!


Ma, december 31-én, szombaton 9.34-kor a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorban az Úr magához szólította XVI. Benedek pápát.,,... és belépett a mennyei örök liturgia ünneplésébe, hogy ott folytassa, amit itt a földön abbahagyni kényszerült..."Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!Könyörögjünk!Istenünk, híveid hűséges jutalmazója,te szolgádat, XVI. Benedek pápánkat Szent Péter utódjává és Egyházad főpásztorává tetted. Add, hogy boldog részese legyen nálad a mennyben irgalmad és kegyelmed égi ajándékainak, amelyeknek hűséges kiosztója volt itt a földön.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Ámen.


Még akkor kezdtük a vatikáni Szent Péter tér és Szent Péter-bazilika elkészítését, amikor szent II. János Pál pápa életéről előadtuk a jelenetet. Karácsonyra el is készült! Köszönjük Somogyi László Gábor tanár úrnak az ötletet és a gyermeki munka irányítását!Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni."(Márai S)Csodálatos Karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!Intézményünk tanulói közül ma többen örömmel és szép ajándékokkal térhettek haza. Néhány szerencsés diák rózsafüzérrel, Újszövetségi Szentírással vagy egy-egy tábla csokoládéval lett gazdagabb. Kisorsoltuk ugyanis a "Vidd és olvasd" a Bibliát elnevezésű kezdeményezésünk főnyereményeit a mai napon az iskolánk aulájában. Véget ért az a több mint hat héten át tartó programunk, melynek célja a Biblia és a Szentírásolvasás népszerűsítése volt. A játékra jelentkező tanulók vállalták, hogy a kikölcsönzött Bibliát haza viszik egy napra, elolvasnak egy tetszőleges oldalt, valamint beszélnek szüleiknek a könyvről. Így a program ideje alatt több mint kettőszáz alkalommal sikerül eljuttatni Isten írott üzenetét a gyermekekhez és családjukhoz.


Köszönjük Domoszlai Mária 5. osztályos tanulónak, hogy képviselte iskolánkat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye által rendezett szavalóverseny elődöntőjén!Már csak néhány hét Karácsonyig! Mi így várjuk ezt a kicsit elcsendesedő, meghitt, ünnepi időszakot.

Csáki Sára Panna 4. osztályos diákunk részt vett Polgár Judit VIII. Világsakkfesztivál programjában, amelyben "Vendi vezér és a tudomány" címmel egy történetet írt. Szeretettel Gratulálok neki a kreatív munkájáért!Hiszen "A Sakk Összeköt Minket".


Márton nap története. Kattintson a cikkhez ide.Ma a diákjaink élő rózsafüzért alkottak, majd - úgy, ahogy októberben minden hétfőn, szerdán és pénteken (a hittanos napokon) szoktuk -, együtt elmondtunk egy tized rózsafüzért. A mai napon az iskolánk diákjaiért, pedagógusaiért és dolgozóiért szólt az ima. Köszönet az élő rózsafüzér ötletéért hitoktatónknak, Ferencz Viktornak!


Iskolánkban a mai napon ünnepeltük meg a zene világnapját (október 1.). A hetedik osztályos tanulók Sarkadi-Ács Erzsébet tanárnővel egy igazán hangulatos előadást mutattak be, amiben népdalokat énekeltek el régi és újabb stílusú feldolgozásban. Köszönjük nekik és az osztályfőnöküknek, Pósán Marikaának a szép megemlékezést!


Kedves Ádám! Köszönjük, hogy ismét segítettél nekünk a jó emberré nevelésben! Visszavárunk!


Összeállt a Néri napon festett csempedarabokból a teljes kép!! + Minden reggel ez a kedves "őszi pár" várja a diákjainkat az iskolába.


Október Szűz Mária és a rózsafüzér hónapja

Iskolánkban évről évre visszatérő hagyománya van, hogy októberben a hittanos napokon (h, sze, p) nagyszünetekben diákok és tanárok együtt imádkoznak egy tized rózsafüzért. Egyházunk hosszú évszázadok óta mondja Mária áldott füzérét, amely az Evangélium rövid összegzése. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor kezdték el imádkozni, ugyanis hagyománya a középkorban folyamatosan alakult ki. Nevét onnan kapta, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette. E csodálatos imádság által "...a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába." Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért:  https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=14


Tegnap szülői értekezletet tartottunk. Köszönjük azoknak a szülőknek, akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket és érdeklődtek gyermekük felől.

Fotópályázatot hirdet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a teremtésvédelem jegyében a weboldal megnyitásához kérem kattintson ide.Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli Egyházunk.

A kapcsolódó weboldalhoz kattintson ide.


Kedves Szülők!

Aki szeretne diákigazolványt igényelni gyermekének, az ma délután ( szeptember 12-én) megteheti 13-15 óra között a Polgármesteri Hivatal belső udvarában a kormányablakbusznál.


INGYENES TANSZERCSOMAG!

Kedves Szülők!

A mai napon értesültünk róla, hogy idén is van lehetőség ingyenes tanszercsomag kiosztására, de csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos családban élő tanulóink számára. A csomagokat megigényeltük, a kiosztás dátuma még nem tudható, a továbbiakról amikor módunkban lesz, tájékoztatni fogjuk a szülőket.


Pénteken intézményünkben a művészeti iskola vezetője, Barkóczi Zoltán, és kollégái megtartották az évnyitó ünnepséget és az ezzel egybekötött hangszerbemutató hangversenyüket. Ebben a tanévben a művésztanárok segítségével diákjaink zongorán, trombitán, furulyán, klarinéten, gitáron, hegedűn tanulhatnak zenélni. Természetesen a hangszeren játszáson kívül énektanulásra is lehetőségük van.Kedves Gyermekek! Kedves Szülők!Kérlek benneteket, hogy ne felejtsétek el, hogy 2022. szeptember 15. (szerda) a határidő a pótjelentkezésre intézményünkben. A jelentkezési lapokat az osztályfőnökök gyűjtik.Köszönöm a zenetanárok közreműködését!


Tisztelt Szülők és diákok!

Várjuk jelentkezésüket azoknak a diákoknak, akik szeretnének  hangszer különórákra járni. A zenei hangszeroktatáshoz szükséges az alábbi adatlapot kitölteni.Aki a tavalyi évben már járt oktatásra annak is ki kell tölteni az adatlapot.

A kitöltött papírt az iskola titkárságra vagy a zenetanárnak szíveskedjenek leadni. 

Pedagógusnap alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntöm kollégáimat! Gratulálunk Földhátiné Terdik Edit igazgatóhelyettesnek, aki ez alkalomból Németh László-díjban részesült!  Az eseményről részletesebben tudunk olvasni a  Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Honlapján.Kedves Szülők! Kedves Adományozók!Mindenkinek köszönjük, akik tavaly alapítványunknak adományoztak 1%-ot az adójukból. Az összeget a 95%-os támogatottságú pályázatok önrészéhez használtuk fel. Legjelentősebb projektjeink:-15 db asztali számítógép és LCD monitor beszerzése a "Tanulj a gépemen" pályázat keretében;- "Őszi kavalkád" két napos program megvalósítása fellépőkkel (Répa Retek Mogyoró Duó és a Kuckó Művésztanya) Program: kacsatepertő sütés, édes- és sós sütemény sütés, közös étkezés...)- Egész napos gyermeknap szervezése étkezéssel, fellépőkkel, ajándékkal 2021. 06. 24-én;- Két fából készül asztal és 4 pad beszerzése az iskolaudvarra;·-Hangosító berendezés, mikrofonszett, laptop, textilanyagok, varrógép. beszerzése pályázati forrásból;· A debreceni NagykaLand Játszóház felkeresése 50 diákkal;· Debreceni kirándulás adventkor az "Őseink hite" c. kiállítás megtekintésével egybekötve;· 20 db kerékpár a Magyar Falu Program keretéből.Minden pályázati lehetőséget kihasználunk a fülöpi gyermekek fejlődése és fejlesztése érdekében.Kérjük idén is gondoljanak ránk, amikor az adójuk 1%-ának felajánlásáról döntenek.Köszönettel: Popovics Ferencné, az alapítvány elnökeEzt az őszi szünetben is lehet gyakorolni!


Ne keverjétek össze a kettőt! Legyetek jók!

Szakköri munkáink az őszi szünet előtt:


A Szentatya áldása kísérjen mindnyájunkat!
Kedves Szülők! Kedves Adományozók!Mindenkinek köszönjük a tavaly felajánlott 1%-ot az adójukból. A felajánlott összeget a 24 személyes kültéri foglalkoztató önrészére fordítottuk. A foglalkoztatót a Dél-Nyírség Erdőspuszták Leader Egyesület VP6-19.2.1-23-1-17. sz pályázatán nyerte alapítványunk. A szép, masszív és hasznos foglalkoztatót diákjaink örömmel használják a mindennapokban.
Iskolába hivogató

weboldalt készítette: Tóth József