Vezetőink


Popovics Ferencné

igazgató

             tanító, fejlesztő pedagógus       


                 Párványik Tímea

                     igazgatóhelyettes

                               tanár

             


         Eiben Tamás atya

               lelkivezető

Szűcsné Feró Judit

   gazdasági vezetőAlsó tagozat

tanítóink:


 Nagy Györgyné

​tanító 

1.osztály osztályfőnöke


Kulcsár Katalin

​tanító

2. osztály osztályfőnöke

alsós munkaközösségi vezető


Sulina Erika

tanító

 3. osztály osztályfőnöke 

fejlesztőpedagógus


Mitala Mónika

tanító 

4. osztály osztályfőnöke

gyermek és ifjúságvédelmi felelős


             Lekkáné Nyiri Franciska

             napközis nevelő: 1. osztály

Lőrincz Annamária

napközis nevelő: 2. osztály


Nemesné Komiszár Anikó

tanító

napközis nevelő: 3. osztály

Liptainé Mudra Éva​

tanító

 napközis nevelő: 4.-5.-6. osztály Felső tagozat 

tanáraink:Ferencz Viktor

római katolikus hitoktató, osztályfőnök 5. osztály

                    Bábel Katalin
                           tanár
              6. osztály osztályfőnöke          Tóthné Zágon Mónika​

                         tanár

          7. osztály osztályfőnöke,

          DÖK segítő pedagógus


                Pósán Györgyné

         tanár     

8.osztály osztályfőnöke,

felsős munkaközösség vezető
Óraadók:


Boros Viktorné

tanár

fizika,kémia

                 Pogány Gyuláné

                       tanár

        magyar nyelv és irodalom,

                  angol nyelv

        Somogyi László Gábor

                      tanár             

               vizuális kultúra

                    Derzsi József

                                          tanár

                     Informatika

Sarkadi- Ács Erzsébet Márta

                                            tanár

ének-zene

          Ménesné Vincze Anikó

                gyógypedagógus

Csingi Zoltán

  görög katolikus parókus

                                                            Darabont Sándor

                                                               református hitoktató

Nevelő- Oktató munkát közvetlenül segítők:Kíráné Máté Bea

iskolatitkár

Vancsik Krisztina

pedagógiai asszisztens

Tóth József

rendszergazda,könyvtáros