Tanáraink


Popovics Ferencné

Intézményvezető, tanító 2. és 4. osztály


Párványik Tímea

Intézményvezető-helyettes

történelemtanár 8.osztály,
földrajztanár 7-8.osztály, természettudomány tanár 6.osztály


Eiben Tamás atya

Lelki vezető
Alsó tagozat:


Sulina Erika

tanító,  osztályfőnök 2. oszt.

technika 5-7. oszt., fejlesztőpedagógus,


 Nagy Györgyné

​tanító, osztályfőnök 3.oszt.


Bordás Erzsébet Renáta

tanító, 4.osztály osztályfőnöke, történelemtanár 5.osztály


Kulcsár Katalin

​tanító, osztályfőnök 1. osztCzigléné Tátorján Erika

tanító, napközi 1-2. osztály, 5.osztály osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom tanár 5.osztály.


Mitala Mónika

tanító, napközi 1-2. osztály


Liptainé Mudra Éva​

tanító, tartósan távolFelső tagozat:Tóthné Zágon Mónika​

testnevelés, osztályfőnök 6. oszt

DÖK segítő pedagógus


Pósán Györgyné

matematika tanár 5-8.osztály, történelemtanár 6-7.osztály, 7.osztály osztályfőnöke
Bábel Katalin

magyar nyelv és irodalom tanár 6-8.osztály, napközi 4-6.osztály, osztályfőnök 8.osztály


Óraadók:


Boros Viktorné

fizika,kémia

Somogyi László Gábor

vizuális kultúra

Sarkadi- Ács Erzsébet Márta

ének-zene

Ménesné Vincze Anikó

gyógypedagógus

           Kövérné Könnyű Brigitta

         természettudomány 5.osztály,  

                biológia  7-8.osztály.

Pogány Gyuláné

angol

Derzsi József

Informatika

Hitoktatók:


Ferencz Viktor

római katolikus hitoktató, napközi  4-6

Csingi Zoltán

görög katolikus parókus

Darabont Sándor

református hitoktató


Nevelő- Oktató munkát közvetlenül segítők:Kíráné Máté Bea

iskolatitkár

Tóth József

rendszergazda,könyvtáros